Cháu gái của Hoàng Thị Kim Cúc(đã quá vãng)-người yêu Vỹ Dạ/Huế của Hàn Mặc Tử(ngày xưa) đặt câu hỏi “Tình yêu có tuổi không “??-Hoàng Thị Quỳnh Hoa

TÌNH YÊU CÓ TUỔI KHÔNG?   Hoàng Thị Quỳnh Hoa Art2all.net “Không, tình không đợi tuổi” là câu trả lời ở đầu môi mỗi người sinh sống trên quả địa […]

Read Article →

bên cạnh những hào nhoáng của Qatar world Cup 2022, hãy nhìn đời sống và điều kiện làm việc thật của hơn 2 triệu 5 công nhân quốc tế xây dựng vẻ hào nhoáng đó-France 24 TV

The plight of migrant workers in Qatar Oct 28, 2022 Qatar’s hosting of the upcoming 2022 World Cup has attracted thousands of migrant workers to build stadiums and other infrastructure. […]

Read Article →