lang thang tìm quên :con đường thông 100 tuổi đẹp như tranh vẽ tại Trà Cu/Pleiku/Tây Nguyên(nơi tên tư bản đỏ Quyết(đã bị bắt giam) định xây sân golf ??)

Con đường thông trăm tuổi đẹp như tranh vẽ ở Gia Lai 19-11-2022 Hai hàng thông cổ thụ trên con đường gần Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai trở thành điểm đến không […]

Read Article →