Chuyện cũ nhắc lại của Bùi Chí Vinh :đọc thơ cho ông Võ Văn Kiệt,tác giả câu nói :”có những sự kiện lịch sử khiến cho hàng triệu người vui mà cũng khiến cho hàng triệu người buốn” Võ Văn Kiệt

Bùi Chí Vinh. Hình chụp Bùi Chí Vinh ngồi cạnh ông Võ Văn Kiệt ở đầu bàn Đọc báo thấy thiên hạ kỷ niệm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt […]

Read Article →

đọc lại chuyện xưa tích cũ Bên Thắng Cuộc của Henro Huy Đức Trương Như San-trích đoạn “đánh tư sản mại bản trước khi quay lại kinh tế tư bản (kinh tế thị trường-định hướng XHCN(?)-do Đ.M chịu trách nhiệm và hậu quả hôm nay !!

ông hoạn cho lợn;không hoạn cho mình sản phẩm “hợp tác lao động với hộ lý “ Henro HuyĐức Sau khi hàng trăm ngàn binh lính đã được “học tập”, […]

Read Article →