lang thang tìm quên :viếng vùng Languedoc/Miền Nam nước Pháp(nơi conchimgiakontum đã đặt chân đến để thăm viếng người thân và nơi sản xuất loại rượu nho hồng(vin rosé) xuất khẩu 30% sang Mỹ)

The Province of Languedoc (/ˌlɒ̃ɡ(ə)ˈdɒk/; French: [lɑ̃ɡ(ə)dɔk], locally [lãᵑɡəˈdɔkə]; Occitan: Lengadòc [ˌleŋɡɔˈðɔ(k)]) is a former province of France. Most of its territory is now contained in the modern-day region of Occitanie in Southern France. Its capital city was Toulouse. It had an area of approximately 42,700 […]

Read Article →