chuyện bâng quơ :nhân chuyện đấu giá ấn tín của nhà Nguyễn,chế độ quân chủ phong kiến sau cùng của Việt Nam,đọc tài liệu của (ông,bà,cô…) Nguyễn Thị Cỏ May(ĐCV) về hoàng tử con út của Bảo Đại !

Một Hoàng tử Việt Nam không ngai   Nguyễn Thị Cỏ May  – 28/01/2022 19 Cựu Hoàng Bảo Đại chánh thức có 5 người con: 2 trai là Thái tử Bảo […]

Read Article →

cùng với chủ biên Gio-O,Lê Thị Huệ, tái thăm viếng cựu đế đô Nhật Bản Kyoto để tìm sự thư thái,yên tĩnh cho tâm hồn !

Kyoto From Wikipedia, the free encyclopedia Kyoto (/ˈkjoʊtoʊ/;[3] Japanese: 京都, Kyōto [kʲoꜜːto] (listen)), officially Kyoto City (京都市, Kyōto-shi, [kʲoːtoꜜɕi] (listen)), is the capital city of Kyoto Prefecture in Japan. Located in the Kansai region on the island of Honshu, Kyoto forms a part of the Keihanshin metropolitan area along […]

Read Article →