Is war in Ukraine costing Russia control of its own backyard?/Chiến tranh xâm lược Ukraina khiến Nga khó khăn trong việc tranh chấp của các nước trong Liên Bang Nga vùng Trung Á ?

Vladimir Voronin/AP Kyrgyz mine-clearing experts prepare to go to work after fighting between Kyrgyzstan and Tajikistan in Ak-Sai, Kyrgyzstan, Sept. 20, 2022 Is war in Ukraine costing Russia control of […]

Read Article →