Chuyện một ông thầy “Vịt kìu “dạy triết(không phải là triết gia,gốc quê Quảng Trị),luật sư Nguyễn Hữu Liêm qua chuyện “trí tuệ nông dân và logic(logique) thương tích”

TS Nguyễn Hữu Liêm, một loại Việt kiều Thục-Quyên, BS Nha khoa 23-10-2022 Ngày 19-10-2022 trang Tiếng Dân có đăng lại một bài viết từ BBC của một người ký […]

Read Article →