Hiện tượng và bản chất :sự giàu có của lãnh đạo vô sản VN ??!!

Trịnh Khiêm

  ·

Nguyễn Thanh

  ·

SỐ TIỀN THAM NHŨNG 60 TỶ DOLLARS NÀY CỦA 200 CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP CAO CÓ THỂ NUÔI ĂN,NUÔI Ở CHO 100 TRIỆU DÂN VIỆT NAM 5 NĂM CŨNG KHÔNG THỂ HẾT SỐ TIỀN NÀY ĐƯỢC!!!

Danh sách gom 200 Cán Bộ CSVN có tài sản vài trăm triệu Mỹ Kim ??!!

CSVN tham nhũng kinh khủng như vầy mà quý vị còn nói chuyện chống tham nhũng. Hãy xem lại những số tiền khổng lồ của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sử.

Phan Văn Khải và con trai Thủ tướng chính phủ và con trên 2 tỷ USD

Nguyễn Thị Xuân Mỹ Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu USD

Thích Trí Tịnh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD

Lê Đức Anh Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD

Trần Đức Lương Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD

Đỗ Mười Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD

Nguyễn Tiến Dũng Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD

Nguyễn Văn An Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD

Lê Khả Phiêu Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD

Nguyễn Mạnh Cầm Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD

Võ Văn Kiệt Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD

Nông Đức Mạnh Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD

Phạm Thế Duyệt Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USD

Trần Ngọc Liễng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD

Hoàng Xuân Sính Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 784 triệu USD

Lý Ngọc Minh Uỷ viên UBTW MTTQVN 750 triệu USD

Nguyễn Đình Ngộ Chủ tịch UBMTTQ 656 triệu USD

Võ Thị Thắng Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN 654 triệu USD

Ma Ha Thông Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 590 triệu USD

Nguyễn Đức Triều Chủ tịch TW Hội Nông dân VN 590 triệu USD

Trần Văn Quang Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN 587 triệu USD

Nguyễn Đức Bình Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM 540 triệu USD

Vương Đình Ái Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN 512 triệu USD

Hoàng Thái Thường trực Đoàn Chủ tịch 500 triệu USD

Nguyễn Thị Nữ Chủ tịch UBTW MTTQVN 500 triệu USD

Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

Nguyễn Văn Huyền Nhân sĩ thành phố HCM 469 triệu USD

Nguyễn Xuân Oánh Kinh tế Thành phố HCM 469 triệu USD

Phạm Thị Trân Châu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 469 triệu USD

Thích Thiện Duyên Giáo hội Phật giáo QN ĐN 469 triệu USD

YA Đúc uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

Hà Học Trạc Chủ tịch UBTW MTTQVN 400 triệu USD

Hoàng Quang Đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 390 triệu USD

Lê Hai Tổng cục chính trị QĐNDVN 390 triệu USD

Lê Truyền Uỷ viên Ban Thường trực 390 triệu USD

Lý Quý Dương Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang 390 triệu USD

Phạm văn Kiết Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 390 triệu USD

Vương Đình Bích Uỷ viên UBTW MTTQVN 390 triệu USD

Trần Đông Phong Thường trực UBTƯMTTQVN 387 triệu USD

Trần Văn Đăng Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký 364 triệu USD

Hoàng Đình Cầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Lý Chánh Trung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Ngô Bá Thành Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Trương Thị Mai Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 300 triệu USD

Hồ Đức Việt Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS 287 triệu USD

Lâm Công Định Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

Ngô Gia Hy Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

Trần Văn Chương Chủ tịch Hội người Viẹt Nam 287 triệu USD

Trương Văn Thọ Bác sỹ, dân tộc Chăm 287 triệu USD

Đỗ Duy Thường Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật 280 triệu USD

Đỗ Tấn Sỹ Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 280 triệu USD

Lê Văn Triết Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

Lương Tấn Thành Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai 280 triệu USD

Nguyễn Văn Diệu Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 150 triệu USD

Phạm Ngọc Hùng Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Thượng thơ Thanh HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh 150 triệu USD

Trần Đức Tăng Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo 150 triệu USD

Trần Phước Đường Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Lê Đắc Thuận Giám đốc điều hành Cty VANOCO 107 triệu USD

Nguyễn Đức Thành Chủ tịch Ban điều hành CLB 107 triệu USD

Trần Mạnh Sang Uỷ viên UBTW MTTQVN 107 triệu USD

Amí Luộc Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Bùi Thị Lạng Thành phố Hồ Chí Minh. 100 triệu USD

Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me 100 triệu USD

Đào Văn Tý Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Đồng Văn Chè Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Hà Den Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Hồ Phi Phục Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Hoàng Kim Phúc Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành 100 triệu USD

Kim Cương Tử UBTW MTTQV 100 triệu USD

Lê Ca Vinh Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Lý Lý Phà Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Hữu Hạnh Nhân sỹ Thành phố 100 triệu USD

Nguyễn Lân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 100 triệu USD

Nguyễn Lân Dũng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 triệu USD

Nguyễn Minh Biện Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Phước Đại Luật sư TP. Hồ Chí Minh 100 triệu USD

Nguyễn Tấn Đạt Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang 100 triệu USD

Nguyễn Thành Vĩnh Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Thị Liên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Nguyễn Thiên Tích Chủ tịch hội y học cổ truyền VN 100 triệu USD

Nông Thái Nghiệp Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Phùng Thị Nhạn Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM 100 triệu USD

Sùng Đại Dùng Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Trương Quang Đạt Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú 100 triệu USD

Tương Lai Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Vũ Mạnh Kha Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội 100 triệu USD

Hà Thái Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 56 triệu USD

Nguyễn Văn Đệ Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng 56 triệu USD

Trần Bá Hoành Uỷ viên UBTW MTTQVN 56 triệu USD

Võ Đình Cường Uỷ viên UBTQ MTTQVN 56 triệu USD

Cù Huy Cận Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN 50 triệu USD

Lê Khắc Bình Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 50 triệu USD

Huỳnh Thanh Phương ủy Quân sự thành phố Cần Thơ 32 triệu USD

Hồ Xuân Long Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị 15 triệu USD

Tổng cộng tất cả các số tiền ở trên là: Năm mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi một triệu dollars Mỹ. (59, 241, 000, 000 triệu dollars.)

Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2 1996 trích tin Nữu Ước cho biết: “ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt – Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.

“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi.

“Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…”

Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết :

o “Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng”.

“Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.

“Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu THAM NHUNG – Danh sách gom 200 Cán Bộ CSVN có tài sản vài trăm triệu Mỷ Kim..

“TỔNG CỘNG SỐ TIỀN THAM NHŨNG 60 TỶ DOLLARS NÀY CỦA 200 CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP CAO CÓ THỂ NUÔI ĂN NUÔI Ở CHO 100 TRIỆU DÂN TỘC VIỆT NAM 5 NĂM CŨNG KHÔNG THỂ HẾT SỐ TIỀN NÀY ĐƯỢC!!!

Nguồn Facebook.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.