(nồi cám lợn)”bầu cử tự do(tồ lô) ở Mỹ: có tự do lựa chọn nhưng thủ tục phức tạp,nhiêu khê,theo từng tiểu bang..(thắng phiếu phổ thông nhưng thua phiếu cử tri đoàn =thất cử …!!)

Nghịch lý bầu cử tự do tại Hoa Kỳ Nguyễn Tường Tâm ĐCV – 28/10/2022 Trong các quyền tự do nhiều người đã hy sinh hoặc chịu tù đày để […]

Read Article →