ngoài lủ bồi bút vô lương tâm,hoan hô kẻ xâm lược cướp nước(VOV,TTX VN…) của Putin Nga nên đọc tin tức cuộc chiến “chống Nga cứu nước” của dân,quân Ukraina qua bản tin của Phan Châu Thành

Phan Châu Thành 11-10-2022, tình hình Ukraina ngày 230: 1. Tổng thống Vladimir Zelensky từ Kyiv gửi 1 thông điệp tới tất cả người dân Ukraina: „Trên toàn đất nước […]

Read Article →