tài liệu bổ túc kiến thức của Lê Văn Cu,Lê Thiều Mu và những kẻ cuồng Nga hiện nay :vài cuộc chiến tranh xâm lược của Liên Xô cũ và Nga hiện nay-Liên Xô không phải là một” đế quốc” yêu hoà bình và ghét chiến tranh !!Vincente Nguyen

Điểm qua một vài cuộc chiến xâm lược mà Liên Xô (và Nga) đã từng phát động Liên Xô/ Nga có phải là một quốc gia “yêu hòa bình, ghét […]

Read Article →