một ông cựu du sinh VN tốt nghiệp tại Roumani(Romania) (như đương kim TT)-nơi vợ chồng CM vô sản(ba que xỏ lá) Ceausescu bị hành quyết Giáng Sinh 1989-viết về thủ đô Bucarest “thành phố tôi yêu”-

BUCURESTI(Bucarest), THÀNH PHỐ TÔI YÊU! QuangBo Nguyen Đã 55 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Bucuresti (người Pháp gọi Bucarest, người Anh gọi Bucharest) để du học. […]

Read Article →