tài liệu bổ túc kiến thức của Lê Văn Cu,Lê Thiều Mu và những kẻ cuồng Nga hiện nay :vài cuộc chiến tranh xâm lược của Liên Xô cũ và Nga hiện nay-Liên Xô không phải là một” đế quốc” yêu hoà bình và ghét chiến tranh !!Vincente Nguyen

Điểm qua một vài cuộc chiến xâm lược mà Liên Xô (và Nga) đã từng phát động Liên Xô/ Nga có phải là một quốc gia “yêu hòa bình, ghét […]

Read Article →

Lang thang ở Nuremberg,nơi có toà án xử bọn tội phạm chiến tranh Đức Quốc Xã của Hitler

Nuremberg (/ˈnjʊərəmbɜːrɡ/ NURE-əm-burg; German: Nürnberg [ˈnʏʁnbɛʁk] (listen); in the local East Franconian dialect: Nämberch [ˈnɛmbɛrç]) is the second-largest city of the German state of Bavaria after its capital Munich, and its 518,370 (2019) inhabitants make it the 14th-largest city in Germany. On the Pegnitz River (from its confluence with the Rednitz in Fürth onwards: Regnitz, a tributary of […]

Read Article →