“Góc Ba Chóp”(Gorbatchev),người đổi mới để mong cứu chủ nghĩa CS hoang tưởng và đế quốc Liên Xô,một nhân vật hoà bình đã về với các “cụ Mác, Cụ Lê… theo quy luật tử sinh của Đất Trời”-Báo Le Parisien

Gorbatchev and Reagan Pour l’homme de paix Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS, est mort à l’âge de 91 ans Historique réformateur de l’URSS et homme de paix, Mikhaïl […]

Read Article →