George Soros (người đứng đầu trong “đầm lầy chính trị(đế quốc đã chết Mỹ ?),chuyên viên đầu cơ tiền tệ quốc tế khắc tinh của Chí Phèo Đỗ Nam Trâm(Trump)(?) ,là ai ?

George Soros George Soros Soros at the 2011 Munich Security Conference Sinh Schwartz György[1][2]12 tháng 8, 1930 (92 tuổi)Budapest, Kingdom of Hungary Tư cách công dân Hungary, United States[3] Học vị London School of […]

Read Article →