Torna a Sorrento/Trở về mái nhà xưa(theo bản dịch của cố nhạc sĩ già( nghiện yêu) Phạm Duy

tài liệu du lịch tìm quên Sorrento (/səˈrɛntoʊ/, Italian: [sorˈrɛnto]; Neapolitan: Surriento [surˈrjendə]; Latin: Surrentum) is a town overlooking the Bay of Naples in Southern Italy. A popular tourist destination, Sorrento is located on the Sorrentine Peninsula at the south-eastern terminus […]

Read Article →