Rời làng “Chắc Cà Đao của Việt Nam(ĐBSCL) ghé thăm ngôi làng Trung Cổ Conques của Pháp được Unesco ghi nhận là di sản văn hoá của thế giới !

Tài liệu hình ảnh tìm quên conchimgiakontum(Việt-ba-lô) được cháu hướng dẫn viếng thăm làng năm 2006 hình ảnh ghi lại của cập đôi Nhât+Pháp(youtubers) qua trang “Four Seasons”Quatre Saisons/Sayaka Conques […]

Read Article →