qua chiến tranh xâm lược Ukraina của Nga và dự tính thăm Tàu Đài Loan của mụ Pelosi,Hoàng Đế Tập cảnh cáo “Bảy Đần(Biden của Mỹ) “đừng đùa với lữa”/Xi Jinping a averti Joe Biden de ne « pas jouer avec le feu » à propos de Taïwan-báo Le Monde(Pháp)

Xi Jinping a averti Joe Biden de ne « pas jouer avec le feu » à propos de Taïwan L’entretien de deux heures entre les deux dirigeants est leur cinquième sommet virtuel […]

Read Article →