Tài liệu bổ túc kiến thức cho Lê Văn Cu(học ở Đông Đức,76 tuổi, tôn sùng Nga Hoàng mới “Hitler/Peter/Putin” do “ả nhà văn mắt toét,răng hô chống đảng” Dương Thu Hương(từng du học Liên Xô) ghi lại

luong truong  Putin được gì khi xâm lược Ukraine? Dương Thu Hương:  –Với mình, một đứa đã lang thang trong thời trẻ trâu dọc nước Nga, từ thủ đô tới Sibêri, […]

Read Article →

chuyện thống trị và quản trị(đất nước) của giai cấp(?) vô sản :Nếu đã xem “bọn tham nhũng là giặc nội xâm”sao để chúng đem bằng khen,huân chương,bệnh án ra để mặc cả về hình phạt ???

Đã xác định bọn THAM NHŨNG là GIẶC NỘI XÂM, Sao còn để chúng đem bằng khen, huân chương, bệnh án ra để mặc cả được?-cụ Mạc Vân Trang Ông […]

Read Article →