tài liệu bổ túc cho kiến thức của TS cá gỗ Lê văn Cu…. và các cháu(ngoan) cuồng Nga-Liệu Hitler/Peter/Putin có đứng vững (phần 1)??Can Putin survive ??-Vladilav Zubok(Foreign Affairs)

Liệu Putin có thể đứng vững? (P1) Nguồn: Vladislav Zubok, “Can Putin Survive?,” Foreign Affairs, 21/06/2022 Vladislav Zubok là Giáo sư Lịch sử Quốc tế tại Trường Kinh tế London và là […]

Read Article →