tài liệu bổ túc cho Lê Văn Cu,Lê Thế Mu cùng những dư lợn viên trẻ trâu về “chiến tranh chống Nga cứu nước” của dân quân Ukraine!-nghiencuuquocte

Tạm biệt nước Nga và Học thuyết Sinatra Nguồn: Gideon Rachman, “Farewell to Russia and to the Sinatra doctrine,” Financial Times, 20/06/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Putin đã đưa đất nước […]

Read Article →