O nhà giáo Nguyễn Hoàng Anh Thư đọc lại bài thơ “đất nước ở trong tim ” của o nhà giáo Chu Ngọc Thanh(GiaLai/Pleiku) trong âm hưởng “đất nước mình lạ lắm phải không anh” của o nhà giáo Nghệ An Trần Thị Lam

Trong bối cảnh cả nước đang phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid-19 với tinh thần “chống dịch như […]

Read Article →