chuyện “tồ lô “tìm quên :báo ná cải noan tin con gái của ông nãnh đạo Miền Lam(ăn nói lăng nhăng chết không nấm mồ ca tụng Hitler…chuyên viên cướp vợ nhân tình của thuộc cấp….NCK)lói về văn hoá Việt và Phương Tây !!

Sống ở Mỹ lâu năm, Kì Duyên so sánh văn hóa Việt và Phương Tây: ‘Văn hóa Việt chỉ ngồi rìпh để chỉ Ƭrích‘  Hiền Giáp  – 5 June, 2022 […]

Read Article →