“tên lái buôn chính trị gốc Do Thái “-Henry Kissinger-chuyên viên đi đêm-có đúng không khi nói Ukraine nên nhượng đất(cho kẻ xâm lược Nga) để đổi lấy hoà bình ??-Báo Welt Đức.

Kissinger có đúng khi nói Ukraine nên nhượng đất cho Nga? Nguồn: Ukraine-Kriegsverlauf: Henry Kissinger hat recht – Der Westen darf sich nichts vormachen, WELT, 26/05/2022 Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài Nhà hoạch […]

Read Article →