từ “bọn đu càng,ba que xỏ lá(cờ vàng ba sọc đỏ VNCH…”trở thành “khúc ruột ngoài ngàn dặm,thành công ..” là nhờ đường lối sáng tạo đối ngoại của đảng… !!??(TT du học và tốt nghiệp ở Roumanie)

Đại Học đế quốc Mỹ Harvard cấp học bổng và đào tạo cho “các cháu ngoan của boác “ 5 nam sinh Việt Nam ở Đại học Harvard Châu Thanh […]

Read Article →