chuyện xưa tích cũ : về vụ TBT/ĐCS Liên Xô,Nikita Khruschev,có vợ người Ukraine,người rút giày đập bàn khẳng định “chủ nghĩa CS sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản tại diễn đàn LHQ,qua cuộc thăm viếng xứ đế quốc tư bản Mỹ !!

This Soviet Leader Was Barred From Visiting Disneyland For One Bizarre Reason By Mathew Cohen June 24, 2021https://images-prod.boredomfiles.com/wp-content/uploads/bolt/2021/06/header_06142021_43429-768w.jpg Corbis / Getty Images The date was September 15, 1959, when Soviet Union […]

Read Article →