“tham nhũng của các quan cách mạng vô sản vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt ” dù có Ban Nội chính TƯ/địa phương nên phải thành lập thêm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng,chống tham nhũng…!!!!-Tuoitre online

Chuyện vớ vẩn 63 tỉnh, thành nhất trí chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng 04/05/2022 TTO – Tất cả 63/63 tỉnh ủy, […]

Read Article →