cuộc sống”nguyên thuỷ” của cựu bộ đội Boác giữa nòng Hà Lội(ba qua xỏ lá,lúc chiến tranh con cháu nãnh đạo được cho du học Liên Xô,Đông Âu CS…!!,Miền Nam cũng rứa !!)

Cựu chiến binh sống trong lều hoang: Dùng đèn dầu thắp sáng, nhặt ve chai nuôi vợ tâm thần PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA Lovelife Nguyen  23/04/22 09:27pm   Báo Xã Luận online […]

Read Article →