Hitler/Putin has succeeded in doing the thing he fears most/Putin đã thành công điều mà y sợ nhất : các nước Thuỵ Điển/Phần Lan muốn gia nhập NATO vì Nga xâm lăng Ukraine !!

Tìm hiểu Thuỵ Điển(Sweden) Sweden (Swedish: Sverige [ˈsvæ̌rjɛ] (listen)), officially the Kingdom of Sweden (Swedish: Konungariket Sverige [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] (listen)), is a Nordic country in Northern Europe.[19] It borders Norway to the west and north, Finland to the east, and is connected to Denmark in the southwest by a bridge-tunnel across […]

Read Article →