cô nữ Thủ Tướng trẻ Phần Lan(Finland) Sara Marin, đáp trả Hitler/Putin : vâng ngài cứ đưa quân sang đây,dưới đất Phần Lan có 200,000 tổ tiên của ngài đang nằm chờ ngài !!-Tìm hiểu đất nước Phần Lan

Sara Marin Finland (Finnish: Suomi [ˈsuo̯mi] (listen); Swedish: Finland [ˈfɪ̌nland] (listen)), officially the Republic of Finland (Finnish: Suomen tasavalta; Swedish: Republiken Finland (listen to all)),[note 1] is a Nordic country and a member state of the European Union in Northern Europe. It shares land borders with Sweden to the west, Russia […]

Read Article →