tìm hiểu vùng Donbass miền đông Ukraine/Donbass region East Ukraine

The Donbas or Donbass (UK: /dɒnˈbɑːs/,[1] US: /ˈdɑːnbɑːs, dʌnˈbæs/;[2][3] Ukrainian: Донба́с [donˈbɑs];[4] Russian: Донба́сс [dɑnˈbɑs][5]) is a historical, cultural, and economic region in southeastern Ukraine.[6][7] Parts of the Donbas are controlled by separatist groups as a result of the Russo-Ukrainian War: the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic.[8][9][10] The […]

Read Article →

AK-48/trứng chọi đá suy nghĩ ninh tinh về “Nước và Dân”( cái Nước mình nó như rứa mần răng được-Hoàng Ngọc Hiến-người có nhận định”dắt một con bò qua Liên Xô về trở thành tiến sĩ !!)

AK-48/trứng chọi đá Tưởng Năng Tiến Nước & Dân “Cái nước mình nó thế.” Hoàng Ngọc Hiến Đúng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1972, tôi có mặt […]

Read Article →