chiến tranh vệ quốc của Ukaraine trên báo Mỹ Washington Post(đúng như Lê Văn Cu nói Putin không tấn công vào mục tiêu thường dân nhưng thường dân chết ngay cả khi bỏ chạy) !!

Thousands more escape Mariupol; Red Cross evacuations stall LATEST UPDATES Photos: Scenes from an evacuation route out of Mariupol6:01 p.m. 86 Ukrainian service members freed in prisoner swap, officials say5:38 […]

Read Article →

nghiên cứu về cuộc đời của tên bạo chúa,hoang tưởng ,”ba que xỏ lá “(ngôn từ của dư lợn viên AK-47) Hitler/Putin của sử gia độc lập người Anh : Mark Felton

Mark Felton Dr. Mark Felton is a well-known British historian, the author of 22 non-fiction books, including bestsellers ‘Zero Night’ and ‘Castle of the Eagles’, both currently being developed into […]

Read Article →