thành quả kách mệnh vô sản XHCN,sau khi hy sinh hàng triệu con người :từ lái xe bình bịch đến xe con được xem “như son như phấn,như một phần của máu thịt của “giai cấp mới-Đ.M(cải tạo công thương nghiệp) sống dậy để trả lời !!

“Ô tô với tôi như son, như phấn…” 23/03/2022    19:29 GMT+7 “Dạ, anh bình tĩnh, là tại đôi giày nhưng em là chủ nhân, em xin chịu hoàn toàn […]

Read Article →