theo ông tướng/TS cá gỗ xứ địa linh nhân kiệt Lê Văn Cu “anh hề 43 tuổi “Zelinsky nói như ri là “hỗn ” !!??(tại răng cả QH dế quốc Mỹ nại đứng dậy tán dương ???)

Theo tướng Cương thì cách nói của TT Zelensky như thế này là “hỗn”, “không biết phép ngoại giao”(?) Trong bài phát biểu trực tuyến trước thượng viện Hoa Kỳ, […]

Read Article →