Tài liệu tìm quên thế sự và phiền muộn :Những đứa trẻ sinh bảy(Septuplets) đầu tiên trên thế giới :sinh ra và trưởng thành như thế nào-Phép lạ của cuộc sống và Thượng Đế !

The Fascinating Life-Story of The World’s First Surviving Septuplets John Travis This article was originally published on 24/7Mirror Becoming a parent is inarguably one of the most life-changing experiences. It is […]

Read Article →

bắt chước Chí Phèo Đỗ Nam Trâm(Trump) Hitler/Putin cũng triệu tập buổi tập họp(rally)ủng hộ chiến tranh xâm lược Ukraina của mình (nhưng bị BTV trên truyền hình phản đối ngược lại)!!??

Vladimir Putin is doing what he can to project support within Russia, including holding a rally celebrating his invasion of Ukraine. Spectators at the rally were reportedly paid 500 rubles […]

Read Article →