trái với anh Lê Văn Cu(TS cá gỗ /bò Nghệ An,cuồng Hitler/Putin) một ông VN lại nghĩ khác :Trời sinh Volodymyr Zelensky để lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc của người dân Ukraine

Trời sinh Volodymyr Zelensky để lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc của người dân Ukraine Nguyễn Văn Nghệ 14-3-2022 Ngày 24/2/2022 Putin đã xua quân sang xâm chiếm nước Ukraine. […]

Read Article →