Anh Lê Văn Cu(tiến sĩ cá gỗ Nghệ An) nên đọc bài nầy để thấy kiến thức của mình thuộc loại trẻ trâu :GS Francis Fukuyama dự báo: Nga nên chuẩn bị cho thất bại ở Ukraine

Francis Fukuyama dự báo: Nga nên chuẩn bị cho thất bại ở Ukraine Nguồn: Francis Fukuyama, Yoshihiro Francis Fukuyama is an American political scientist, political economist, and writer. Fukuyama is known for his […]

Read Article →