Russia’s Defense Ministry admits using thermobaric ‘vacuum bomb’ weapon in Chernihiv/Bộ quốc phòng đã dùng bom ngạt tại Ukraina !!-Tội ác của Putin/Hitler

Russia’s Defense Ministry admits using ‘lung-busting’ thermobaric ‘vacuum bombs’ in Chernihiv as Vladimir Putin grows increasingly frustrated by the slow pace of the invasion and the fierce Ukrainian resistance Britain’s […]

Read Article →

nghe Lê Văn Cu(TS cá gỗ,kiến thức hạn hẹp ,đang bảo vệ sổ hưu, tráo trở..) nói về cuộc chiến tranh bảo vệ Gạc Ma(14/3/1988)so sánh với chiến tranh vệ quốc của quân,dân Ukraina hôm nay

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Đảo Gạc Ma và mưu đồ của Trung quốc Ngày 14/3/1988, Trung Quốc dùng lực lượng hải quân đánh chiếm 6 đảo đá ở Trường […]

Read Article →