người dân Nga trung bình nghĩ gì về cuộc xâm lăng Ukraina do tên bạo chúa,độc tài phát động(-theo lệnh của Putin viện Đ.M ra luật bỏ tù 15 năm những ai chống lại hắn !)-All Woods( báo Toronto Star)

Average Russians are reeling — with dismay, defiance and departures galore — in a world that’s turned upside-down By Allan Woods  Fri., March 11, 2022 There is a beautiful old bookstore […]

Read Article →