viếng thăm Kiev ,thủ đô của Ukraina/Ukraine,những ngày tháng thanh bình trước khi có cuộc xâm lăng của tên tân Nga Hoàng Hitler/Putin

Kyiv (/ˈkiːjɪv/ KEE-yiv,/kiːv/ KEEV[11])[12][13] Ukrainian: Київ, romanized: Kyiv, pronounced [ˈkɪjiu̯] (listen)) is the capital and most populous city of Ukraine. It is in north-central Ukraine along the Dnieper River. As of 1 January 2021, its population was 2,962,180,making Kyiv the seventh-most populous city in Europe. Kyiv […]

Read Article →