tình hình dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam ngày 27/2/2022(ngày giờ VN) số ca nhiễm tăng 88% với 98,864,ca trở nặng tăng 8% với 2,979 người và số ca tử vong tăng 12% với 88 người vong mạng !!!-Theo VNExpress.net(Bộ KH/CN) !!

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:00, 26/02 Số catrong nước Công bố hôm nay+98.864 Tổng số lên :3.154.776 Sáng nay, Việt […]

Read Article →