Nga sử dụng lò thiêu xác di động để thiêu huỷ chiến binh tử trận(cả thương binh ? cho tham vọng của lãnh tụ) như xứ Đông Lào ngày xưa để tuyên truyền ???)-Báo Daily Mail

Friday, Feb 25th 2022 10AM 57°F 1PM 63°F 5-Day Forecast REVEALED: Russia’s mobile crematoriums designed to ‘evaporate’ dead soldiers and hide true scale of war – as distraught mothers say their sons were tricked into […]

Read Article →