có quan điểm cho rằng các “đồng chí “ủng hộ Sa Hoàng(mới)Putin công nhận vùng Luhansk ,Donetsk ” của Ukraine giống như ủng hộ Hunsen công nhận các tỉnh có đồng bào sắc tộc Kmer(Kmer Krom) sinh sống tại Miền Tây Nam Bộ-Đúng không !!??

chuyện bâng quơ mùa ôn dịch (Tân Sa Hoàng)Putin Việc Putin công nhận các khu vực ly khai ở Ukraine: Ý nghĩa và Ảnh hưởng Deutschlandfunk Tác giả: Florian Kellermann […]

Read Article →