Tại sao không dạy lịch sử chiến tranh Việt/Tàu( hay theo tên nguỵ tăng Thích Chân Quang cho là “hổn”?-Why won’t Viet Nam teach the history of sino-Vietnam war ??-Travis Vincent(the Dipomat)

Why Won’t Vietnam Teach the History of the Sino-Vietnamese War? Vietnam is reluctant to include the 1979 conflict in history textbooks, continuing a decades-long silence. By Travis Vincent February 09, 2022 […]

Read Article →

“ba que xỏ lá” lợi dụng dịch bệnh covid-19″từ người rơm bơm thành “Thánh Gióng”(có NCK) :vụ test shit(kit) mua của Tàu (giá rẻ)chuyển thành công nghệ VN(bán giá cao) !!!-một tội ác !!!

Từ người rơm bơm thổi thành Thánh Gióng: Bốn câu hỏi cần được giải đáp về vụ Việt Á Không chỉ là chuyện nâng khống giá sản phẩm. 22/12/2021 Yên […]

Read Article →