“come back to Sorrento”/Trở về mái nhà xưa

Come back to Sorrento Sorrento (/səˈrɛntoʊ/, Italian: [sorˈrɛnto]; Neapolitan: Surriento [surˈrjendə]; Latin: Surrentum) is a town overlooking the Bay of Naples in Southern Italy. A popular tourist destination, Sorrento is located on the Sorrentine Peninsula at the south-eastern terminus of the Circumvesuviana rail […]

Read Article →

chuyện tham nhũng của “giai cấp kách mệnh vô sản bên… Tàu”-người áp bức người,bóc lột người,ba que xỏ lá/Corrupt China(the secret behind the state)-Java discover

They say that power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Realising that public anger at corruption was threatening the legitimacy of the Communist Party, President Xi Jingping launched a wave […]

Read Article →

Những hình ảnh dung dị của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu ,quân chủ,phong kiến, trong “lễ tịch điền “(không ồn ào,sáo rỗng,hình thức.màu mè và văn thơ sai như VN/XHCN)

Những hình ảnh rất dung dị của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Nhật hoàng Akihito thực hiện việc trồng lúa tượng trưng tại Hoàng cung vào tháng Năm năm […]

Read Article →

chuyện tồ lô,ý kiến ý cò về “nễ Tịch Điền “đầu lăm Nhâm Dần/2022 do Chủ Tịch Lước Nguyễn Xuân Phúc đẫn đầu: Trâu vẽ thành cọp và “Hán hẹp”….-Phạm Lưu Vũ ‘s phê tê bốc

Phạm Lưu Vũ Mấy chữ Nho bọn vô văn hóa bày trên đám ruộng bị lễ tịch điền dày xéo là chữ ăn cắp trong sách của Cụ Lê Quý […]

Read Article →