Covid-19 pandemy in USA updated as of Jan 6,2022/con số tử vong vì covid-19 tại Mỹ đến ngày 6/2/2022 đã lên đến 936 024 người !!

 United States Coronavirus Cases: 78,017,252 Deaths: 926,024 Recovered: 47,963,798 # USAState TotalCases NewCases TotalDeaths NewDeaths TotalRecovered ActiveCases Tot Cases/1M pop Deaths/1M pop TotalTests Tests/ 1M pop Population Source Projections USA Total […]

Read Article →

Đám trẻ trâu “24 tin nóng”(kinh doanh Youtube nại đưa tin về dịch bệnh covid-19 tại VN ngày 7/2/2022:”FO nặng chật kín không cứu nổi bác si run rẩy hoả táng hết “!!??

Trong khi đó trang VNExpress.net(Bộ KH/CN của cựu BT Chu Ngọc Anh nại noan tin nhiễm và tử vong đều giảm ??!! Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng […]

Read Article →