Mụ tài tài tử da đen Whoopi Goldberg,nổi tiếng qua phim “GHOST”tuyên bố láo lếu không có chuyện diệt chủng(Do Thái) Holocaust thời ác quỷ Hitler Đức Quốc Xã !!?- tin Wion(Ấn Độ)

Whoopi Goldberg suspended from ‘The View’ over Holocaust remarks WION Web Team New Delhi Published: Feb 02, 2022, File picture of Whoopi Goldberg. Photograph:( Twitter ) A day after Hollywood […]

Read Article →