thăm lại xứ Romania(Lỗ Mã Ni) nơi “ngài ” đương kim Thủ Tướng XHCN/VN du học và tốt nghiệp,sau khi “đồng chí “vua và hoàng hậu bịp bợm (ba que xỏ lá)CS Ceausescu/Elena bị xử bắn Giáng Sinh 1989,sau 24 năm trị vì (1965-1989)!!

Tài liệu du lịch mùa covid-19 nón cối du lịch thời “quá độ”/chuyển tiếp lên xã hội tự do sau 24 năm độc tài CS

Read Article →