nhân sự ra đi về “cõi Thiên Đàng” của một người bạn (gái )thời tuổi trẻ(Võ Thị Hồng Nhung) :”Kontum còn chút gì để nhớ để quên” !- vài hình ảnh ngày xưa và ngày nay !

còn chút gi dể nhớ để quên !! Ngày xưa Ấp Desomai(cầy số 15 đường đi PLeiku) tuổi học trò đường Lê Văn Duyệt cũ (Phan Đăng Lưu nay)lên Chùa […]

Read Article →

những người đã chết cho “lý tưởng xoá bỏ cảnh người bóc lột người” nhưng lại tạo cảnh bóc lột giá trị thặng dư kiểu mới(dù khi chết cũng chỉ có 3 thước đất hay còn lại hủ tro trong mùa ôn dịch) !!!

Vụ bán đấu giá đất Thủ Thiêm(giải toã đền bồi thấp,hoặc 0 đồng) bán 1,2 tỷ/m2 VND !! Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng ngày 10/1 […]

Read Article →