“Nhân quyền không phải là miếng ăn(theo quan điểm duy vật) như ông TT tốt nghiệp tại đại học Lỗ Mã Ni(Romania) của vua CS bị bắn bỏ Ceausescu Giáng Sinh 1989 !!-Phạm Đình Trọng

Ý kiến ý cò Nhân quyền không phải là miếng ăn Phạm Đình Trọng – 11/12/2021 Trong chuyến công cán châu Âu cuối tháng mười, đầu tháng mười một, năm […]

Read Article →

chuyện xưa tích cũ mùa ôn dịch : cụ tổ(quý tộc)Karl Marx(Các Mác)gửi thư khen ngợi đến TT tư bản tồ lô Mỹ Abraham Lincoln về chủ trương giải phóng nô lệ !!

In November 1864, the International Workingmen’s Association (“First International”) wrote a letter congratulating Abraham Lincoln on his re-election to the office of U.S. President. The address, written by Karl Marx, […]

Read Article →